er skapende evne eller virksomhet, det vil si oppfinnsomhet, idérikdom og det å lage eller finne på noe nytt.
Kreativitet er avgjørende for å løse problemer og utfordringer innen alle fag og i alle situasjoner og for å
skape forandring og fornyelse. (wikipedia) - artikkel